Öckerö Bostadsbolag AB

 

Ingen upphandling pågår för närvarande 

Skatteverket och Öckerö Fastighets AB samarbetar

Hädanefter kommer Öckerö Fastighets AB att begära in offentliga uppgifter från Skatteverket om skattestatus för sina entreprenörer. Det gäller både inför en ny upphandling och löpande under avtalets gång. Med uppgifter om skattestatus menas moms- och arbetsgivarregistrering, F-skatt, arbetsgivaravgifter för de senaste tre månaderna samt uppgift om skatteskuld hos Kronofogden.

Öckerö Fastighets AB förväntar sig att även du som entreprenör begär in uppgifter om skattestatus för de företag du i din tur anlitar.

Senast uppdaterad: 2018-11-07 19.58

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram