Tillgänglighet för ockerofast.se

Öckerö Fastigheter AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur ockerofast.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ockerofast.se som inte är tillgängligt för dig, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt två dagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss, så att vi får veta att problemet finns.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den finns bilder som saknar beskrivning och andra som har felaktigt beskrivning.

Menyn går inte att nå för dig som navigerar med tangentbord.

Det saknas stöd för navigering: det finns ingen genväg, sektioner saknas, brödsmulor är inte uppmärkta, rubriker är inte uppmärkta. Delar av menyn kan försvinna på vissa sidor.

För dig som navigerar med tangentbord i mindre skärm är ordningen inte alltid logisk.

I mindre skärmar kan du behöva scrolla i sidled för att se allt innehåll.

Sidfoten och länkar kan vara svåra att läsa då vissa färgval har för låga kontraster.

För uppläsande hjälpmedel är namnet för länkar och knappar är inte alltid korrekt och ibland saknas namn helt.

Pdf-dokument är inte tillgängliga.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem till den 23 september 2020. Redaktionella tillgänglighetsproblem arbetar vi löpande med att åtgärda.


Hur vi testat webbplatsen

WCAG Networks har gjort en oberoende manuell granskning av ockerofast.se.

Senaste bedömningen gjordes den 4 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 juli 2020.

Senast uppdaterad: 2020-07-04 16.52