Öckerö Bostadsbolag AB

Ny förskola Heden

På Hedenområdet har Öckerö Fastigheter fått i uppdrag att bygga en ny förskola med fyra avdelningar och mottagningskök. Brixly är totalentreprenör och den nya förskolan beräknas stå klar till höstterminen 2021.

Från bygglovshandling

Mars 2020

Schaktning har påbörjats där bottenplattan skall gjutas.

Senast uppdaterad: 2020-03-23 12.18

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram