Öckerö Bostadsbolag AB

Några av våra vanligaste frågor

För att kunna få bostad hos Öckerö Bostads AB skall du
· vara registrerad som sökande i vår bostadskö
· ha fyllt 18 år
· ha fast inkomst och inte har några förfallna skulder till oss eller till någon annan
· ha goda hyresreferenser.
Om du är aktuell för en lägenhet skickas ett erbjudande ut till dig att titta på lägenheten. Du måste då svara inom en viss tid. Svarar du nej eller inte alls räknas det som att du tackar nej till erbjudandet. Du har möjlighet att tacka nej två gånger. Om du tackar nej en tredje gång stryks du ur kön. Observera att flera personer blir erbjudna att titta på lägenheten.


Hur lång tid det tar innan du får ett erbjudande om lägenhet beror helt på vilken/vilka öar du söker bostad på och vilken storlek på lägenhet. Generellt får man räkna med flera års köande innan ett erbjudande kan bli aktuellt. Undantag kan finnas vid nybyggnation där hyran blir relativt hög och att alla därför inte har möjlighet att tacka ja vid ett erbjudande.


Eftersom det ofta tar flera år innan du har möjlighet att få ett erbjudande är det svårt att säga en exakt köplacering. Många ändrar sina önskemål på grund av ändrade boendeförhållanden under kötiden, andra faller ur kön av olika anledningar, så köplaceringen kan ändra sig.


För att du skall behålla din plats i kön måste du minst en gång om året, innan den 31 december, förnya din anmälan. Du är också själv ansvarig för att ändra dina personuppgifter såsom adress, telefonnummer, e-post med mera. Detta gör du i formuläret som finns under "Sök bostad".


Du kan göra en felanmälan dygnet runt vår hemsida www.ockerobo.se eller telefon kl 8-10 på 031-763 24 00 Akuta felanmälningar efter kl 10 och helger ringer du SOS Alarm 031-703 17 10


Du loggar in med följande Användarnamn: Lägenhetens objektnummer (8 siffror som du hittar på hyresavin) Lösenord: Personnummer (de 6 första siffrorna i kontraktsinnehavarens personnummer)


De skickas ut en gång i kvartalet. Mars, juni, september och december. Man får 3 avier åt gången.


Du kan betala via in via bankgiro med ocr-nr som står på hyresavin. Man kan även anmäla att du betalar via autogiro, då dras det automatiskt den 30 i varje månad.


Vi har en blankett på vår hemsida som man kan skriva ut, fylla i och skicka in till oss. Man kan även ringa till oss och få en hemskickad. Då man skickar in en autogiroanmälan, så gäller den endast från det att man får nya hyresavier där det står makulerat. Det träder i kraft vid nästa avisering. Och pengarna dras den 30 varje månad.


Den sista i månaden för nästkommande månad. Tex. 31 januari för februari.


Det skickas en påminnelse efter 7 dagar och då läggs även en påminnelseavgift på 50 kr vid nästa avisering. Om hyran inte blir betald efter 16 dagar går den vidare till vårt inkassobolag.


Ja, du kan ringa in till oss så skickar vi en ny, 031-764 56 00


Nej det gör det inte utan det börja gälla först vid nästa hyresavisering. Vi aviserar kvartalsvis vilket gör att skickar du in anmälan för autogiro exempelvis i januari så börjar det dras först när hyran för april ska betalas då hyrorna januari-mars därmed redan är aviserade.


Nej du får ingen betalningsanmärkning då det är ett inkassokrav som Intrum Justitia skickar. Det är företaget som vi har valt att sköta vår kravhantering vilket du därför ska betala skulden till. Om du däremot inte betalar inkassokravet så kan det gå vidare till Kronofogden och påföljderna det medför.


Senast uppdaterad: 2016-11-21 13.50

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram