Öckerö Bostadsbolag AB

Besöksparkeringar

I de flesta av våra bostadsområden finns en eller flera besöksparkeringar. Fri parkeringar gäller i 4 timmar. Har du som bostadshyresgäst en besökare som vill parkera längre tid kan du hämta ut ett tillfälligt parkeringsbevis hos oss på kontoret. Öppettider framgår under Kontakta oss.

För att få ett parkeringsbevis behöver vi veta registreringsnummer och den tid de vill kunna parkera. Maximal parkeringstid är med parkeringsbeviset 48 timmar förutom över helgslut då man får parkera från fredag till söndag.

Parkeringstillstånden gäller endast på besöksparkeringen inom det bostadsområde vi anger på tillståndet, och inom angiven period. Var noga med att ordna tillstånd för längre besök och att följa bestämmelserna, annars finns det risk för felparkeringsavgift. Parkeringsvakter kommer att kontrollera att bestämmelserna följs.

Parkeringsbevis att hämta på kontoret - exempel

Senast uppdaterad: 2018-05-31 13.22

Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram