Öckerö Nät AB

Vi prövar microtrenching på Björkö

Microtrenching innebär att man sågar eller fräser ur en smal springa, oftast i asfalt, för att störa eller förstöra befintlig infrastruktur så lite som möjligt.

Metoden har tidigare använts i mindre skala på Hönö men nu görs ett försök att använda den i större utsträckning på Björkö. Det innebär också att de uppsågade spåren normalt kan fyllas direkt efter att tomrören förlagts.

Försök med Microtrenching på Björkö

Senast uppdaterad: 2017-06-28 12.37


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram