Parkeringarna på Minnessten och Ankaret stängs av i veckan

Från tisdag 21/9 kommer parkeringen på Minnessten, och från onsdag 22/9 kommer parkeringen på Ankaret vara avstängda. Detta på grund av geoteknisk provtagning.

På onsdag, den 22/9 mellan kl 8-17, kommer det att göras provtagningar av berg och mark på tomten för gamla Minnesstenskolan. Motsvarande prover görs på Ankaret torsdagen den 23/9 kl 8-17. Dessa prover görs som en del i pågående planarbeten och genomförs genom borrning med arbetsfordon på platsen.

Parkeringen på Minnesstenskolan kommer vara avstängd från tisdag 21/9 kl 08.00. Parkeringen på Ankaret kommer vara avstängd från onsdag 22/9 kl 08.00. Framkomligheten på Skärhamnsås på onsdag och på Skolvägen från Sockenvägen på torsdag kan komma att påverkas. Vändzonen i slutet av Skolvägen kommer att spärras av under tiden då arbetet utförs på Ankaret.

Öckerö Fastigheter har för avsikt att i framtiden bygga hyresrätter på gamla Ankaret-tomten på Öckerö. Ambitionen är att skapa ett modernt kvarter med 60-80 bostäder. Även för gamla Minnessten-tomten pågår planarbete.

För frågor och mer info hänvisas till Öckerö kommuns hemsida och växel.

Länk till Öckerö kommuns hemsida

Senast uppdaterad: