Utemiljön färdigställs på Heden

Den inbjudande utemiljön färdigställs nu på den nya förskolan på Hedens skola. De sista åtgärderna med plantering av växtlighet såsom träd görs under sensommaren/hösten.

Följ projektet på vår projektsida

Länk

Senast uppdaterad: 2021-08-19 11.59