Hässlavägens gruppbostäder överlämnat till hyresgästen

Idag överlämnade ordförande Fredrik Lönn lokalerna på Hässlavägen till Socialförvaltningen.

Hässlavägens gruppbostäder har byggts med Brixly som totalentreprenör och innehåller sex stycken bostäder med gemensamma ytor för bland annat uppehållsytor, personal och vårdinsatser.

Öckerö Fastigheter vann den upphandling som kommunen genomförde i konkurens med andra aktörer och efter 1,5 års byggtid står nu bygget färdigt. Byggnaden är ett modernt BMSS (Boende med särskild service) och har, förutom moderna boende- och verksamhetsytor, en låg energiförbrukning utrustats med solceller och elbilsladdare.

Byggnationen har gjorts i nära samarbete med kommunen för att få en så effektiv och verksamhetsfunktionell lokal som möjligt. Fastigheten har byggts för att säkerställa en lång hållbarhet med förväntade lägre drift- och underhållskostnader när det bland annat gäller val av fasadmaterial och förhöjda golvlister för att minska slitage från t.ex. rullstolar.

Vid överlämningsceremonin närvarade personer bolaget, hyregästen och politiker från kommunstyrelsen och socialnämnden.

Ordförande Fredrik Lönn överlämnar en inflyttningsgåva till verksamhetschef Angelica Francisca

Kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult och enhetschef Maria Unsgaard Pettersson

Socialnämndens ordförande Sandra Svensson, kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult, kommundirektör Rickard Vidlund, socialchef Malin Tisell, verksamhetschef Angelica Francisca, lokalstrategi Torben Ferm och styrelseordförande Fredrik Lönn

Styrelseordförande Fredrik Lönn och kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult får en visning av de nya lokalerna

Senast uppdaterad: 2021-05-12 14.23