Hyresförhandlingar för 2021 är klara

I februari blev årets hyresförhandlingar klara med Hyresgästföreningen. Denna slutar på en snitthöjning på 1,25 %.

I förhandlingarna har vi kommit överens om att två områden med så kallad presumtionshyra ska höjas med 0,5 %. Dessa är Heinövallen och Hönö vårdcentral. Övriga området höjs med 1,47 %. Den nya hyran gäller från 1 januari vilket innebär att retroaktiv hyra för januari till april fördelas lika på avierna på maj, juni och juli.

Det har varit en arbetsam process under året och trots att det varit tuffa diskussioner och samtal med Hyresgästföreningen, inte minst med anledning av den pågående pandemin, så är vi från Öckerö Fastigheter väldigt nöjda med att ha nått fram med en överenskommelse. Många andra bra inspel har kommit från Hyresgästföreningen kring hur vi kan utveckla vår verksamhet och våra bostadsområden. Bland annat är vi överens om att ha löpande samrådsmöten där frågor och utvecklingsarbete kan göras i samverkan med hyresgästerna.

I samband med förhandlingen meddelade vi också att hyrorna för parkeringar höjs med 10 kronor per månad från 1 maj 2021.

Senast uppdaterad: 2021-03-16 09.28