Vår bostadskö flyttar till Boplats

Öckerö Fastigheter kommer under sommaren 2021 att flytta den befintliga bostadskön och den interna omflyttningskön till Boplats plattform. Detta ger en mer rättvis och effektiv uthyrningsprocess.

Från och med den 15:e februari ska den som vill söka bostad hos Öckerö Fastigheter registrera sig som bostadssökande på Boplats.se. Även den som redan står i vår bostadsskö behöver registrera sig på Boplats.se före den sista augusti för att behålla sin kötid. Flytten av kön till Boplats innebär flera positiva förändringar:

  • ALLA i bostadskön har möjlighet att söka bostad samtidigt. Det krävs inte att personer som är före dig i kön måste tacka nej till ett erbjudande för att du ska kunna söka det lediga objektet. Då Öckerö Fastigheter AB är ett allmännyttigt bolag ger detta större möjligheter för de personer som verkligen är i behov av bostad att söka.
  • Större valmöjlighet ges vad gäller önskemål som till exempel maxhyra och boarea – sökande kan mer specifikt söka en viss typ av bostad och få notiser därefter.
  • Rättvist för sökande att själva söka de objekt man är intresserad av och inte bli påtvingad lägenheter – tidigare policy har varit att man åker ur kön efter tre erbjudanden och får börja om. Nu är det den sökande själv som får välja när och vilken lägenhet man är intresserad av att söka. Mer information hittar du här.

Senast uppdaterad: 2021-02-03 14.06