Påminnelse: uthämtning av nycklar

För boende i områdena Byns väg 12-14, Rödvägen 21 och Bäckevägen 45 skall nya nycklar hämtas på kontoret under vecka 46 eller 47. Detta görs mellan kl. 10-12 eller kl. 14-16.

Öckerö Fastigheter är idag i en process där vi successivt byter ut befintliga lås till digitala lås i form av iLOQ-system i våra områden – det gäller våra områdens alla dörrar. Det är främst för att våra hyresgäster ska få ett tryggare boende men också för att lättare sköta hanteringen av nycklarna.

Lås och nycklar fungerar på samma sätt som tidigare där man sticker in nyckeln i låset och vrider om. Vi kommer även ha ett demolås under utlämningsveckorna där ni själva kan sticka in era nycklar och känna på hur det känns att låsa och låsa upp.

Ni som hyresgäst blir tilldelade tre nycklar som går till de utrymmen ni förhyr och har tillgång till. Kvittering av nycklar görs på Öckerö Fastigheters kontor under veckorna 46 samt 47, då antingen mellan kl. 10-12 eller kl.14-16.

De områden detta avser är:

  • Byns väg 12-14, Rörö
  • Rödvägen 21, Hönö
  • Bäckevägen 45, Björkö

Montering av de nya låsen kommer utföras av Great Security AB och detta görs mellan 24/11-26/11 dagtid. Ni som hyresgäst behöver därför ha hämtat era nya iLOQ-nycklar för att komma in i era lägenheter efter montering.

OBS!
Till er hyresgäster med nyckeltub ber vi er lämna en av era hemnycklar i dessa för att vi ska kunna byta lås alternativt befinna er hemma under monteringsperioden.

Senast uppdaterad: 2020-11-13 15.47