Ekelunden ute till försäljning

Bolaget har beslutat att se över möjligheten att avyttra fastigheten Ekelunden med dess kontorshotell. Mäklare är Mike Fastigheter.

Mike Fastigheter ordnar med visningar 19 maj och 26 maj. För att boka visning hänvisas till mäklare enligt nedan. Avyttringen är ett led i att söka en extern aktör som kan utveckla fastigheten.

Annons på Objektvision


Transaktionsrådgivare Fredrik Wistrand:

031-761 23 47 / 072-182 70 10

Bild över Ekelundens kontorshotell från Mike Fastigheters objektbeskrivning

Senast uppdaterad: 2020-07-04 13.51