Öckerö Bostadsbolag AB

Ekelunden ute till försäljning

Bolaget har beslutat att se över möjligheten att avyttra fastigheten Ekelunden med dess kontorshotell. Mäklare är Mike Fastigheter.

Mike Fastigheter ordnar med visningar 19 maj och 26 maj. För att boka visning hänvisas till mäklare enligt nedan. Avyttringen är ett led i att söka en extern aktör som kan utveckla fastigheten.

Länk till annons på Objektvision


Transaktionsrådgivare Fredrik Wistrand:

031-761 23 47 / 072-182 70 10

Bild över Ekelundens kontorshotell från Mike Fastigheters objektbeskrivning

Senast uppdaterad: 2020-05-12 16.23


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram