Nu har byggnationen av förskola på Heden och gruppbostad på Hässlavägen börjat

För Öckerö kommun bygger nu Öckerö Fastigheter en förskola med fyra avdelningar på Hedenområdet, och en gruppbostad med sex lägenheter på Hässlavägen.

I bägge projekten är Brixly totalentreprenör och projekten beräknas vara färdigställda för inflytt hösten 2021.

Ni kan följa projekten på vår hemsida.

Senast uppdaterad: 2020-07-04 14.00