Öckerö Bostadsbolag AB

Årets hyresförhandlingar klara

Förhandlingarna har landat i en genomsnittlig höjning med 2,15 % som gäller från 1 januari 2020. Ni med kallhyra får en höjning med 1,94 % och ni med varmhyra en höjning med 2,32 %.

Vi har nu kommit i mål med årets hyresförhandlingar med den lokala Hyresgästföreningen. Förhandlingarna har landat i en genomsnittlig höjning med 2,15 % som gäller från 1 januari 2020. Hyresgäster med kallhyra får en höjning med 1,94 % och hyresgäster med varmhyra en höjning med 2,32 %. Hyreshöjningarna för januari, februari och mars fördelas ut på hyresavierna för april, maj och juni. Hyrorna för parkeringsplatser kommer att höjas med 10 kr per månad från 1 juli 2020.

För mer frågor hänvisas till vår mail info@ockerofast.se, eller vår växel 031-764 56 00

Senast uppdaterad: 2020-03-06 09.34


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram