Öckerö Bostadsbolag AB

Öckerö Fastigheter inleder arbete med digitalt låssystem

Just nu projekteras ett byte av nuvarande lås till ett digitalt låssystem, iLOQ. Bytet kommer att ske successivt i alla bostadsområden med start våren 2020.

För dig som hyresgäst innebär det högre säkerhet och att ni kommer kvittera ut en ny typ av nyckel. Nuvarande nyckelhanteringen kommer också bli smidigare och snabbare. För de områden som använder tagg kommer nyckeln både ha tagg- och nyckelfunktion.

Information om bytet kommer skickas ut i god tid till varje berört område.

 

ILOQ

Senast uppdaterad: 2020-02-06 08.14


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram