Nu kör våra servicebilar på el

Sedan oktober kör vi servicebilar med 100 % el-drift. Elen vi använder kommer i huvudsak från vårat egna vindkraftverk.

Att satsa på elbilar är en del i bolaget satsning på att senast år 2030 vara helt fossilfria.

Senast uppdaterad: 2019-11-11 21.58