Öckerö Bostadsbolag AB

Nu kör våra servicebilar på el

Sedan oktober kör vi servicebilar med 100 % el-drift. Elen vi använder kommer i huvudsak från vårat egna vindkraftverk.

Att satsa på elbilar är en del i bolaget satsning på att senast år 2030 vara helt fossilfria.

Senast uppdaterad: 2019-11-11 21.58


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram