Öckerö Bostadsbolag AB

Information om asfaltering på Solhöjden

Tornstaden kommer utföra asfalteringar på området Solhöjden under perioden 16 oktober till 30 oktober.

  • 16/10 - Asfaltering/iläggning av första lager asfalt ifrån besöksparkeringarna och bort mot pensionärslägenheterna. Sophämtningen på Solhöjden norra sker tidigt enligt överenskommelse med Renhållningen.
  • 23/10 - Asfalteras samt linje målas nya parkeringen på Solhöjden Södra.
  • 24/10 - Nya parkeringen på Solhöjden Södra öppnas tillfälligt som besöksparkering till Solhöjden Norra då vi behöver fräsa anslutningen mot nuvarande besöksparkering.
  • 25/10 och 28/10 - fräses anslutningar på befintlig asfalt och justerar brunnar. Trafiken kommer kunna ta sig fram.
  • 29/10 - Asfaltering på vägen från den nya transformatorstationen och hela vägen bort till pensionärslägenheterna. Under denna dagen kommer det periodvis vara väldigt begränsad framkomlighet med bil ifrån pensionärslägenheterna.
  • 30/10 - Parkeringen på Solhöjden Södra blir åter arbetsplatsområde.

Senast uppdaterad: 2019-10-16 20.25


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram