Öckerö Bostadsbolag AB

Rivning genomförs av byggnader på Spindeln och Almelunden

Verksamheterna har lagts ner i byggnaden på Spindeln på Hönö och Almelunden 17 på Öckerö. Bolaget har beslutat att riva byggnaderna. Arbetena påbörjas nu.

Bolaget genomförde under vintern en upphandling och vinnande anbudslämnare blev Hisingen Betonghåltagning AB. Arbetena börjar med Spindeln och därefter genomförs rivningen av Almelunden.

Senast uppdaterad: 2019-05-09 16.14


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram