Öckerö Bostadsbolag AB

Avtal tecknat för försäljning av Västergårdsskolan

Öckerö Fastigheter, NCC och Öckerö kommun har nu tecknat avtal som innebär att skolfastigheten Västergårdsskolan avyttras. Gymnastikhallen behålls i bolagets ägo. Preliminärt tillträde för nya ägaren är 1 juli 2019.

Försäljningen sker genom att skolfastigheten paketeras i ett separat bolag där aktierna säljs till ett av NCCs koncernbolag. Tillträdet är villkorat med att bland annat bygglov för den nya skolan vinner laga kraft. NCC kommer därmed att påbörja arbeten med att uppföra en ny skolbyggnad med kringliggande miljöer. När byggnationen är färdig kommer fastigheten ägas och skötas av Vacse.

Avtalet undertecknades gemensamt med nytt hyresavtal med företrädare närvarande från Öckerö kommun, Öckerö Fastigheter, NCC och Vacse. Advokatfirman Maqs har biträtt bolaget och kommunen i upprättande av avtalen. Fastighetsvärderingar har genomförts för att säkra ett marknadsmässigt fastighetsvärde i överlåtelsen.

Öckerö Fastigheters vd Hans Andreasson skakar hand med NCC PDs VC Carola Lavén

Deltagare i projektet från Öckerö kommun, Öckerö Fastigheter, NCC och Vacse

NCCs skiss över den nya skolans entré sedd från norra sidan av gymnastikhallen

Aktieöverlåtelseavtalet

Senast uppdaterad: 2019-05-08 14.12


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram