Öckerö Bostadsbolag AB

Elbilsladdare är nu i full drift

Under hösten har Öckerö Fastigheter påbörjat investeringen i elbilsladdare. I första steget installeras laddare åt Öckerö kommuns verksamhetsbilar. I dagsläget är 26 stycken laddplatser i drift.

Elbilsladdarna är så kallade semisnabbladdare vilket innebär att de är förberedda för en strömstyrka om 32 A per laddplats. Detta innebär att laddstationerna är säkra för de elbilar som beräknas finnas på marknaden de kommande åren. Totalt är 26 laddstationer i drift på Solhöjden, Börshuset och Hedens by. Under året fortsätter arbeten på bland annat Kommunhuset och Heinövallen.

Laddarna är levererade av det finska bolaget Virta och kan bland annat laddas med deras app till mobiltelefoner. Investeringen är en del i bolagets satsning på miljövänliga alternativ för våra hyresgäster och fyller väl upp de målsättningar som finns nationellt. Det kommer också vara en av insatserna för att leva upp till SABOs Klimatinitiativ vilket bolaget anslöt sig till i december.

Laddarna finns i två format: enkelladdare med ett uttag eller dubbelladdare med två uttag.

Dubbelladdare på Solhöjden

På Hedens by finns totalt 14 laddplatser för kommunens verksamhet

Senast uppdaterad: 2019-01-11 14.40


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram