Öckerö Bostadsbolag AB

Öckerö kommun har upphandlat ny fastighetsägare till Västergårdsskolan på Björkö

Öckerö kommun har tilldelat NCC kontraktet att bygga nya skolan på Björkö. Detta innebär att Öckerö Fastigheter kommer avyttra fastigheten till den nya kommande fastighetsägaren.

Våren 2017 tog Kommunstyrelsen beslut om att pröva möjligheten att upphandla ny förskola och skola för 300 barn och elever på Björkö. Under sommaren och hösten har kommunen genomfört upphandlingen och det står nu klart att NCC står som vinnare.

För Öckerö Fastigheters del innebär det att fastigheten exklusive den del som inhyser gymnastikhall kommer att avyttras. Ägande, drift och skötsel för bolagets del kommer därför att i framtiden avse endast just gymnastikhallen.

Arbetet med att förbereda avyttringen påbörjades under hösten och genomförs med hjälp av externt juridiskt biträde. Fastigheten har också marknadsvärderats av extern värderare för att säkerställa att avyttringen sker till marknadsmässiga villkor.

Mer info om kommunens upphandling finner ni på kommunens hemsida.

Länklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bild på den framtida skolan från www.ockero.se

Senast uppdaterad: 2019-01-10 19.05


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram