Öckerö Bostadsbolag AB

Ordinarie väg på Solhöjden öppnar åter fredag 23 november

Vi har nu fått besked av entreprenören av nya Solhöjden att den ordinarie vägen som varit stängd till följd av byggnation av kulvert öppnar enligt plan fredag 23 november.

I samband med att den ordinarie vägen öppnas stängs den provisoriska vägen. Samtidgt meddelas också att entreprenad i nästa vecka går över i en ny fas med prefabmontage. Detta planeras att pågår fram till mitten av februari 2019.

Detta kommer att innebära tunga transporter som leds in i byggnationsområden med avlastning. Dessa arbeten kommer i huvudsak göras inne i byggnationsområdet men den tunga trafiken kommer köras på vägen upp mot övre entrén på Solhöjden. Närliggande byggnader bedöms inte drabbas i större utsträckning.

Senast uppdaterad: 2018-11-21 15.16


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram