Öckerö Bostadsbolag AB

Snart öppnas den provisoriska vägen på Solhöjden

I samband med öppningen av den provisoriska vägen stängs också den befintliga genomfarten för att möjliggöra byggnationen av kulvert mellan det gamla och det nya Solhöjden.

Öckerö Fastigheter är inte involverade i det nya bygget förutom i rollen som fastighetsägare av grannfastigheten och med gemensamma delar avseende framtida skötsel. Byggare och framtida hyresvärd är Tornstaden. Vi kan därför inte svara på detaljerade frågor utan hänvisar alla sådana till Öckerö kommun.

Ungefärlig sträckning av provisorisk väg

Senast uppdaterad: 2018-08-17 19.43


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram