Öckerö Bostadsbolag AB

Ny påbörjas arbetet med att bygga familjecentral

Nu har arbetet med att bygga om hörsalen med kringytor till familjecentral påbörjats. Detta innebär att totalentreprenören Erlandsson Bygg AB påbörjar etablering i området.

Familjecentralen kommer inhysa öppen förskola, personal från socialtjänsten samt verksamhet som bedrivs av mödra- och barnhälsovården i kommunen. Ombyggnationen påbörjas under augusti och verksamheten planeras att öppnas i årsskiftet.

Totalentreprenör är Erlandsson Bygg AB vilka kommer att påbörja etablering i området kring biblioteket samt på gamla tomten för Ankaret. Arkitekter under förstudien var Kaka arkitekter.

Arbetet kan komma att innebära vissa störningar, bland annat för trafiken på Skolvägen.

Senast uppdaterad: 2018-08-15 21.16


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram