Öckerö Bostadsbolag AB

Information om parkeringar och byggnation av nya äldreboendet på Solhöjden 

De nya parkeringsplatserna asfalteras och uppmärks under vecka 32. Minnesstensskolan öppnas för parkering för personal och besökare. Ytterligare information finns i artikeln.

Arbetet med byggnationen av det nya äldreboendet på Solhöjden har nu påbörjats. 2017 sålde Öckerö Fastighets AB marken där parkeringen ligger till Tornstaden som nu fått i uppdrag av Öckerö kommun att bygga ett nytt äldreboende. December 2019 planeras det nya äldreboendet stå klart med 48 platser för äldre med särskilda behov. Detta medför att under byggnationstiden kommer inte parkeringsplatsen finnas tillgänglig varken för boende i våra pensionärslägenheter eller för boende och personal i äldreboendet. Under våren har ett arbete pågått tillsammans med Tornstaden och Öckerö kommun för att skapa dels permanenta och dels provisoriska parkeringsplatser som kan försörja hela Solhöjden. Arbetet med att bygga det nya äldreboendet har nu påbörjats med bland annat grävarbeten och flisning av vegetation.

Asfaltering och uppmärkning av de nya parkeringsplatserna genomförs vecka 32 och därefter kommer bolaget att påbörja arbetet med att tilldela kontrakt till de personer som anmält intresse och varit först till kvarn till platserna. I dagsläget kommer vi kunna erbjuda 12 hyrbara platser och dels 4 besöksparkeringar inne i området för pensionärslägenheterna. Dessutom skapas 4 nya platser för hemtjänsten, 8 besöksparkeringar och 2 handikapplatser för besökare till äldreboendet. Besöksparkeringar kommer att begränsas till 4 timmar.

Ni som är aktuella för att teckna kontrakt kommer bli kontaktade av oss snarast möjligt. För övriga har vi tyvärr ingen möjlighet att erbjuda parkeringsplatser i dagsläget även om en fortsatt översyn av möjlighet att skapa fler platser fortsätter i framtiden.

Efter sommaren kommer tomten vid gamla Minnessten att öppnas för parkering om maximalt 12 timmar. Den kommer då kunna försörja området med fler platser för såväl besökare som personal.

Under vecka 32 påbörjas också arbetet med att skapa en ny provisorisk väg över den gamla parkeringen. Denna skapas beroende på att en kulvert mellan nuvarande äldreboendet och det nya ska anläggas. Under den tiden arbetet med att bygga kulverten pågår kommer nuvarande tillfartsvägen inte att kunna användas. Arbetet med kulverten beräknas vara färdigställt vecka 48 och då kommer åter den gamla vägen vara körbar.

Under vecka 33 kommer sprängningsarbeten påbörjas i området vilket kommer märkas i form av buller och eventuella skakningar i marken. Vi har kontinuerliga avstämningar med byggarna och kommunen för att säkerställa att störningarna ska bli så små som möjligt under byggets tid.

Önskas mer information gör ni det enklast genom att löpande gå in på vår hemsida eller genom att ringa vår växel på 031-764 56 00.

Skiss över parkeringar på Solhöjden

Senast uppdaterad: 2018-08-08 22.10


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram