Vi utför fördjupad analys av hyresmarknaden på Björkö

Öckerö Fastigheter genomförde under våren en analys av bostadskön för att utröna intresset av hyresbostäder inom kommunen. Vi utför nu en fördjupad analys med telefonenkäter till boende på Björkö.

Analysen av bostadskön visade ett relativt lågt intresse för hyresrätter på Björkö vilket skulle kunna påverka bolagets strategiska ställningstaganden avseende potentiell nyproduktion. Den analysen gjordes genom att ett urval av personer som är registrerade i bolagets bostadskö fick svara på ett antal frågor. Högst intresse för hyresrätter fanns för boende på Hönö och Öckerö och lägst för boende på Källö-Knippla och Björkö.

Med anledning av en osäker framtid för bolagets fastigheter om Västergårdsskolan byggs om och att bolaget driver ett detaljplaneärende för fastigheten där föräldrakooperativet Björkdungen bedriver sin verksamhet ser vi ett behov av finna ytterligare information om den faktiska efterfrågan på Björkö.

Vi har därför gett i uppdrag till bolaget Industrifakta att göra en fördjupad marknadsanalys av Björkö. I denna analys ingår att göra telefonenkäter bland ett urval av de boende på Björkö oavsett om de finns registrerade i bostadskön eller ej. Undersökningen kommer fungera som underlag för framtida investeringsbeslut.

Vid frågor hänvisas till VD Hans Andreasson på hans.andreasson@ockero.se.

Senast uppdaterad: 2017-12-11 18.13