Vi upphandlar entreprenör för tillbyggnad av Kaprifolens förskola

Entreprenaden kommer att bedrivas som en förenklad samverkan och inkluderar bygglovshandlingar, projektering, byggentreprenad och eventuell utemiljö.

Annonsen finns att hitta på TendSign där du som leverantör också lämnar anbud. Förfrågningsunderlag med bilagor finns också att hämta på vår hemsida.

Länk till annons i TendSign

Länk till förfrågningsunderlag på vår hemsida

Senast uppdaterad: 2017-10-05 14.40