Rivningarna av gamla skollokaler påbörjas

Upphandling av rivare har nu genomförts och avtal tecknats med två olika företag som ska verkställa rivningarna.

Efter sommaren erhöll bolaget det sista av rivningsloven för de gamla skollokalerna Ankaret, Optimisten och Minesstensskolan på Öckerö samt Tumlaren på Fotö. Samtidigt har en upphandling av rivare genomförts och avtal har nu tecknats.

Erlandsson lämnade vinnande anbud för rivning av Ankaret och Delete för Optimisten, Minnesstensskolan och Tumlaren. Rivningarna kommer påbörjas så snart det är möjligt.

Ankaret

Minnessten

Optimisten

Senast uppdaterad: 2017-10-05 06.46