Samråd om detaljplan för nuvarande Björkdungen

Den 10 oktober genomför Öckerö kommun samrådsmöte på Seaside, Björkö för framtaget detaljplaneförslag för Björkö 1:305 och Björkö 1:294 (bl.a. nuvarande Björkdungens föräldrakollektiv)

2012 ansökte dåvarande Öckerö Bostads AB (idag Öckerö Fastighets AB) om planbesked för fastigheten där föräldrakooperativet Björkdungen bedriver sin verksamhet. Orsaken var att man ville bredda användningsområdet inför potentiella framtida förändringar på fastigheten. Öckerö kommuns planavdelning har nu arbetat fram ett detaljplaneförslag vilket presenteras på kommunens hemsida.

Länk

Med samrådsmöte vill kommunen informera allmänhet och sakägare om planförslaget och ge dessa möjlighet att yttra sig. Platsen är Seaside och tid är 10 oktober kl 17-19.

Plankarta från detaljplaneförslaget. Hela förslaget kan läsas på Öckerö kommuns hemsida.

Senast uppdaterad: 2017-10-02 18.16