Analys har gjorts av bostadskön

Öckerö Fastigheter har under sommaren låtit 250 personer ur bostadskön svara på en enkät för att på så sätt få reda på vilka bostäder som kommer efterfrågas i framtiden.

Det är konsultföretaget Areima som genomfört enkätundersökningen på uppdrag av Öckerö Fastigheter. Materialet kommer användas när detaljplanearbetet för bland annat Ankaret, Minnessten och Spindeln påbörjas. Även andra bostadsprojekt kommer kunna dra nytta av undersökningen.

De viktigaste slutsatserna är:

  • Personer i ålderskategorin 55-85 tycker det är viktigt med närhet till service.
  • Störst intresse finns att få en lägenhet på Hönö och Öckerö, minst på Källö-Knippla och Björkö.
  • Framför allt efterfrågas tvåor och treor
  • Det finns en stor efterfrågan på tillhörande parkeringsplatser men ett relativt lågt behov till nära tillgång till kollektivtrafik
  • För närvarande är efterfrågan på elbilsladdare låg

Vi tackar alla svarande för visat intresse.

Senast uppdaterad: 2017-09-30 21.08