Följ oss på sociala medier

Vi finns sedan tidigare på Facebook, Instagram och LinkedIn.

Vill du få nyheter och uppdateringar från oss är sociala medier ett bra alternativ. Du hittar oss under namnet Öckerö Fastigheter.

Senast uppdaterad: 2017-08-11 09.02