Öckerö Bostadsbolag AB

Våra nya skolor skapar intresse bland grannkommunerna

Bolaget har fått mycket positiv uppmärksamhet för våra två nya skolor, den om- och tillbyggda Hedenskolan samt nybyggda Brattebergsskolan.

Under våren kommer bland annat föreningen Förvaltare i väst och representanter från Härryda kommun att göra studiebesök. Vi hoppas också många kommuninvånare tar chansen att se de moderna och kreativa skolmiljöerna när verksamheten håller öppet hus den 1 mars.

Modern och färgrik skolmiljö på Brattebergsskolan

Senast uppdaterad: 2017-02-13 10.32


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram