Öckerö Bostadsbolag AB

Öckerö Fastigheter söker mäklare

Bolaget har för avsikts att under våren avyttra fastigheten Kalvsunds skola och söker därför en mäklare som kan genomföra uppdraget.

Senaste datum för avlämnande av offert är måndagen den 20/2.

FörfrågningsunderlagPDF

Från detaljplanen (hela detaljplanen finns som bilaga i förfrågningsunderlaget)

Bild på gamla skolan

Senast uppdaterad: 2017-02-13 21.06


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram