Öckerö Bostadsbolag AB

Öckerö Fastigheter säljer Stora Vägen 67 A-H

Tisdagen den 31 januari tecknades avtal med IG Förvaltning på Fotö AB om överlåtelse av de 8 lägenheterna på Fotö.

Under december och januari genomfördes ett öppet anbudsförfarande med budgivning. Högsta och vinnande bud lämnades av IG Förvaltning på Fotö AB som har kopplingar till BJC Group AB som under 2016 köpte Knippla skola. Tillträde blir 3 april.

- Försäljningen av fastigheten är en del i ledet att stärka bolaget ekonomiskt för en större egenfinansiering av framtida nyproduktion av bostadslägenheter, säger Öckerö Fastigheters VD Hans Andreasson.

Senast uppdaterad: 2017-02-02 16.47


Öckerö Fastigheter är samlingsnamnet för kommunens fastighetsbolag. Vi är verksamma inom affärsområdena bostäder, lokaler och nät. Öckerö Fastigheter förvaltar bostäder, lokaler, servicehus, skolor, idrottsanläggningar och en digital IT-infrastruktur på Öckeröarna.

ÖCKERÖ FASTIGHETER | 031-764 56 00 | info@ockerofast.se

ÖCKERÖ NÄT | 031-763 24 05 | ockeronat@ockero.se

Gilla oss på Facebook
Vi finns på LinkedIn
Följ oss på Instagram