2016 års hyresförhandlingar genomförda

Öckerö Fastighets AB har kommit överens med Hyresgästföreningen om en genomsnittlig hyreshöjning med 0,85 % gällande från 1 januari 2016.

För de allra flesta hyresgäster blir höjningen 0,9 % medan de som bor i områden med redan relativt höga hyror slipper hyreshöjning i år. Hyresjusteringen gäller som vanligt från årsskiftet. För att underlätta något delar vi debiteringen av den retroaktiva höjningen för första halvåret, på de tre kommande hyresavierna för juli, augusti och september.

- Efter många och långa förhandlingar är vi äntligen klara med årets förhandlingar och jag tycker Hyresgästföreningen visat stor förståelse för att bolaget även i år behöver höja hyrorna för att klara av skötsel och underhåll för framtiden, säger VD Hans Andreasson.

Hyreshöjningen kommer i huvudsak täcka de kostnadsökningar bolaget har för att sköta områden i form av personal, material och köpta tjänster. I år startar bolaget också en satsning på parkeringar och andra utemiljöer med löpande behov av sopning. Tidigare år har vi en gång per år låtit en entreprenör sköta sopningarna, men från och med i höst äger vi vår egen sopmaskin. Det kommer att märkas i alla områden eftersom vi oftare och mer löpande kan genomföra uppfräschningar.

Senast uppdaterad: 2016-05-20 15.12