Nu säljer vi Knippla skola

I juni upphör verksamheten på Knippla skola. Därför bjuder Öckerö Fastighets AB nu intresserade att förvärva fastigheten.

Befintlig lokal är 1 176 kvadratmeter stor och tomtytan 5 378 kvm. Skolan består av idrottshall, slöjdsal, matsal, kök, och flera klass- och grupprum. Fastigheten ligger utanför planlagt område.

För mer information, kontakta ansvarig mäklare

Senast uppdaterad: 2016-05-24 12.55